26
feb
2019
0

Lezing over Zijlstra en Duisenberg

Op 26 februari zal ik een Groningen een lezing houden over de relatie tussen Zijlstra, Duisenberg. Daarbij zal ik speciaal aandacht besteden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1948 was Zijlstra namelijk bijna hoogleraar geworden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij koos echter voor de VU, waar in het zelfde jaar óók een economische faculteit werd opgericht. In 1958 sprak hij als gastspreker toch kort de economiestudenten toe in het Groningse. Onder zijn gehoor was de jonge Wim Duisenberg. Samen met de latere bankier Ide van der Boor stelde Duisenberg zelfs het verslag op van deze lezing. Het was de eerste keer dat Zijlstra en Duisenberg elkaar troffen en zeker niet de laatste keer.

Frits de Jong was daarbij aanvankelijk de schakel tussen beide heren. De Jong was studiegenoot van Zijlstra geweest in Rotterdam. Hij had in 1949 wél de overstap gemaakt van Rotterdam naar het Hoge Noorden. Zijlstra en De Jong hielden in de jaren daarna steeds contact, onder andere via de redactie van het economenblad De Economist. Het was op uitnodiging van De Jong dat Zijlstra in mei 1958 de Groningse economenstudenten toesprak. Ook was het De Jong die enkele jaren later de naam van zijn promovendus Wim Duisenberg onder de aandacht bracht bij Zijlstra. Het leidde in 1969 tot een kort dienstverband van Duisenberg bij de Nederlandsche Bank. Hoewel Zijlstra grote plannen met hem had, bleef een promotie net iets te lang uit. Duisenberg werd hoogleraar aan UvA. Enkele jaren later werd hij minister van Financiën en trof hij Zijlstra wekelijks voor de lunchgesprekken tussen minister en bankpresident.

Hoe zou het gelopen zijn als Duisenberg op de Bank sneller vooruitgekomen zou zijn…

Leave a Reply