9
dec
2019
0

Op bezoek in het Torentje

Afgelopen woensdag 5 december was ik samen met tien andere premiersbiografen te gast in het Torentje, waar wij door premier Rutte ontvangen werden. Allen presenteerden wij “onze” biografie aan de zittende premier, zodat de lessen uit het verleden vanaf nu in het Torentje zichtbaar en beschikbaar zullen zijn.

Naast het presentatiemoment en een rondleiding op Algemene Zaken discussieerden wij samen met de premier over zijn voorgangers, waarbij de ontwikkeling van het ambt centraal stond. Rutte verklaarde de biografie van Zijlstra nog niet gelezen te hebben. Hopelijk komt daar gauw verandering in. Toen het “morele kompas” van Den Uyl ter sprake kwam, benadrukte ik nog even het feit dat economisch denken ook zeer nadrukkelijk normatief en politiek geladen is, waardoor in het geval van Zijlstra (en andere economen in de Nederlandse politiek) eveneens over een moreel kompas gesproken kan worden. De focus op marktgericht denken en ondernemerschap waren hoekstenen van Zijlstra’s “eerlijke politiek”. Prijsstabiliteit, vergaande onafhankelijkheid voor de centrale bank en een relatief kleine, slagvaardige overheid behoorden ook tot zijn “ware evangelie”.

De andere biografen die aanwezig waren: Johan van Merriënboer (De Jong), Wilfred Scholten (Biesheuvel), Jelle Gaemers (Drees), Cees Meijer (De Quay), Anet Bleich (Den Uyl), Peter Bootsma (Van Agt), Marnix Krop (Kok), Herman Langeveld (Colijn en Schermerhorn), Jeroen Koch (Kuyper), Paul van der Steen (Cals).

Leave a Reply