Projecten

Projecten

Biografie Jelle Zijlstra

Als biograaf van Jelle Zijlstra probeer ik inzicht te verschaffen in de uitzonderlijke levensloop van deze Friese econoom en politicus. Op basis van uitgebreid archiefonderzoek, literatuurstudie en tal van interviews, probeer ik te doorgronden wie Zijlstra was, wat hem dreef en welke rol hij speelde in zijn lange carrière op de hoogste bestuurlijke niveaus. Na zijn studietijd werd Zijlstra achtereenvolgens hoogleraar, minister, senator, premier en president van de Nederlandsche Bank. Het is niet overdreven om te stellen dat Zijlstra een fenomeen was. Zijn biografie is dan ook een boek over een van de meest gezaghebbende en invloedrijke Nederlandse politici na de Tweede Oorlog. Wil je de biografie Jelle zal wel zien bestellen? Klik dan hier.

De Seventies
Samen met mijn collega’s van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis werk ik sinds het najaar van 2017 aan deel 10 van de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945. In plaats van de traditionele kabinetsgewijze-aanpak staan in dit deel  de ‘lange’ jaren zeventig centraal, dat wil zeggen de periode van 1971 tot 1982. Daarmee beslaat het boek de kabinetten-Biesheuvel I en II (1971-1973), het kabinet-Den Uyl (1973-1977), het kabinet-Van Agt/Wiegel (1977-1981) en de kabinetten-Van Agt II en III (1981-1982). Als onderzoeker van het CPG schrijf ik mee aan twee hoofdstukken van het boek: over het financieel-economische beleid in de jaren ‘lange’ jaren zeventig en de ontwikkeling van het milieubeleid in dezelfde periode.

The Biographical Turn
Samen met Hans Renders en Binne de Haan heb ik in 2017 een bundel gepubliceerd bij de Engelse uitgever Routledge.

De bundel telt 16 hoofdstukken waarin de “biographical turn” wordt behandeld vanuit diverse thema’s en onderzoeksvelden in de geesteswetenschappen. Naast mijzelf, zijn de auteurs van deze bundel Debby Applegate, Enny de Bruijn, Sjoerd van Faassen, Binne de Haan, Nigel Hamilton, Craig Howes, Christian Klein, Lindie Koorts, Sabina Loriga, Sigurður Gylfi Magnússon, Joanny Moulin, Hans Renders, Carl Rollyson en Kaarle Wirta. Wil je meer lezen over dit project, kijk dan op de website van Routledge en het Biografie Instituut. Wil je het boek meteen bestellen? Klik dan hier.

Economie aan de Vrije Universiteit
Vanuit mijn interesse voor de geschiedenis van het economisch denken en mijn onderzoek naar Jelle Zijlstra heb ik de tumultueuze oprichting van de economische faculteit van de Vrije Universiteit in beeld proberen te brengen.

Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was om met Jan Ridder het economisch onderwijs een sterk normatieve inslag te verlenen, nam de geschiedenis een geheel andere loop. Wil je meer weten? Lees dan het artikel “In Rotterdamsche sfeer”.